ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:

 

,,Szkice Humanistyczne”
 
,,Szkice Humanistyczne”, to kwartalnik naukowy OSW, który ukazuje się od 2001. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naukowym był prof. Witold Tulibacki, obecnie opiekę naukową nad kwartalnikiem sprawuje prof. Zbigniew Hull. Do tej pory ukazały się już 33 numery czasopisma, autorzy zamieszczający w nim swoje teksty wywodzą się z naszej Uczelni, a także
z wielu cenionych ośrodków akademickich w kraju.
Z radością informujemy, że po kolejnej ocenie ekspertów z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego nasze czasopismo znalazło się części B pod numerem 2242 – wśród czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i otrzymało 5 punktów. Informacja znajduje się na stronie MNiSW – KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
 
prof. Zbigniew Hull ( redaktor naukowy kwartalnika)
mgr Ewa Hopfer (redaktor naczelna Wydawnictwa OSW)
 

RECENZJA - wzór

Regulamin publikowania prac w Szkicach HumanistycznychSZKICE HUMANISTYCZNE

SZKICE HUMANISTYCZNE tom X, nr 1 vol. 21

SZKICE HUMANISTYCZNE tom X, nr 2-3 vol. 22

SZKICE HUMANISTYCZNE  tom X, nr 4 vol. 23

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XI, nr 1-2 vol. 24

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XI, nr 3 vol. 25

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XI, nr 4 vol. 26

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XII, nr 2 vol. 28

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XII, nr 2 vol. 29

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XII, nr 4 vol. 30

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XIII, nr 1 vol. 31

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XIII, nr 2-3 vol. 32

SZKICE HUMANISTYCZNE tom XIII, nr 4 vol. 33